VSTUPNÉ

od pěti  - padesát

od šesti - šedesát

od sedmi - sedmdesát

od osmi - osmdesát